เลือกหน้า

พิธีรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

หน้าหลัก 9 กิจกรรมเเละข่าวสารด้าน CSR 9 พิธีรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

พิธีรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เม.ย. 9, 2018 | กิจกรรมเเละข่าวสารด้าน CSR

วันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณะกรรมการบริษัท เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้สืบทอดคงอยู่ต่อไป