เลือกหน้า

กิจกรรมโครงการ “NWR ร่วมสร้างด้วยใจ ส่งมอบให้ด้วยรัก”

หน้าหลัก 9 กิจกรรมเเละข่าวสารด้าน CSR 9 กิจกรรมโครงการ “NWR ร่วมสร้างด้วยใจ ส่งมอบให้ด้วยรัก”

กิจกรรมโครงการ “NWR ร่วมสร้างด้วยใจ ส่งมอบให้ด้วยรัก”

ส.ค. 4, 2018 | กิจกรรมเเละข่าวสารด้าน CSR

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR ในโครงการ “NWR ร่วมสร้างด้วยใจ ส่งมอบให้ด้วยรัก” ครั้งที่ 1 โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันช่วยกันบริจาคเงินสนับสนุนและร่วมก่อสร้างสนามเด็กเล่น รวมถึงสาธารณูปโภค ให้กับโรงเรียนบ้านทองอินทร์ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจำนวนเงิน 317,709 บาท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้เดินทางไปท่าเทียบเรือประจวบ ของบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เพื่อให้พนักงานได้ย้อนรอยการสร้างท่าเรือประจวบ ที่บริษัทได้เคยก่อสร้างไว้เมื่อปี พ.ศ.2537