โครงการ ปฏิทินเก่า ไม่ใช้ เราขอเพื่อผู้พิการทางสายตา

หน้าหลัก 9 CSR News and Activities 9 โครงการ ปฏิทินเก่า ไม่ใช้ เราขอเพื่อผู้พิการทางสายตา

โครงการ ปฏิทินเก่า ไม่ใช้ เราขอเพื่อผู้พิการทางสายตา

Feb 1, 2019 | CSR News and Activities

พนักงานบริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้รวบรวมปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว มามอบให้กับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์ สื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตาต่อไป