สนับสนุนการก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ความดันบวกแก่โรงพยาบาลตำรวจ

หน้าหลัก 9 CSR News and Activities 9 สนับสนุนการก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ความดันบวกแก่โรงพยาบาลตำรวจ

สนับสนุนการก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ความดันบวกแก่โรงพยาบาลตำรวจ

Aug 2, 2020 | CSR News and Activities

บริษัท สนับสนุนการก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ความดันบวก ให้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในการการแพทย์