เลือกหน้า

Give Blood Give Life ให้เลือด = ให้ชีวิต

หน้าหลัก 9 กิจกรรมเเละข่าวสารด้าน CSR 9 Give Blood Give Life ให้เลือด = ให้ชีวิต

Give Blood Give Life ให้เลือด = ให้ชีวิต

มี.ค. 24, 2022 | กิจกรรมเเละข่าวสารด้าน CSR

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบางนาทาวเวอร์ จัดกิจกรรม Give Blood, Give Life ให้เลือด = ให้ชีวิต เชิญชวนจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาการขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์โควิด-19 และสำรองโลหิตไว้ใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ในหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ อาคารบางนาทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 123 ท่าน โลหิตที่ได้รับบริจาคในโครงการ จำนวน 100 ยูนิต

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณ ผู้บริจาคโลหิตที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับ สเปรย์แอลกอฮอร์ หน้ากากอนามัย และ ซุปจากโพลา โพลา เป็นของที่ระลึกด้วย