เลือกหน้า

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

หน้าหลัก 9 กิจกรรมเเละข่าวสารด้าน CSR 9 ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

มิ.ย. 8, 2022 | กิจกรรมเเละข่าวสารด้าน CSR

ตัวแทนคณะทำงาน CSR บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ทำสื่อการเรียนการสอนและเป็นสมุดเขียนอักษรเบรลล์ ภายใต้โครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ ปี 4” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th