เลือกหน้า

อนาคตของเด็ก คืออนาคตของประเทศไทย

หน้าหลัก 9 กิจกรรมเเละข่าวสารด้าน CSR 9 อนาคตของเด็ก คืออนาคตของประเทศไทย

อนาคตของเด็ก คืออนาคตของประเทศไทย

มิ.ย. 30, 2023 | กิจกรรมเเละข่าวสารด้าน CSR

อนาคตของเด็ก คืออนาคตของประเทศไทย
ในนามกิจการร่วมค้า ทีเอ็น (TN JOINT VENTURE) ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัทถนอมวงศ์บริการ จำกัด (“TWS”) และ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (“NWR”) ดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ Taxiway D Extension และงาน Perimeter Taxiway ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(AOT), กลุ่มบริษัท AEC Consortium และกลุ่มบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ (Tipco Asphalt) จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มอบอุปกรณ์การกีฬาและอุปกรณ์การศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งซ่อมแซมระบบเครื่องกรองน้ำ ปรับปรุงระบบทำความเย็นของตู้น้ำดื่มให้สะอาดถูกสุขอนามัย ณ โรงเรียนเทวะคลองตรง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับกิจการร่วมค้า ทีเอ็น (TN JOINT VENTURE) ได้ดำเนินการก่อสร้างครบ 6 ล้านชั่วโมงความปลอดภัยโดยไม่มีการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ Taxiway D Extension และงาน Perimeter Taxiway ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายใต้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโครงการ