เลือกหน้า

ตำแหน่งงานว่าง

หน้าหลัก 9 ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง : ตุลาคม 2566

ผู้จัดการส่วนประมาณการ | 2 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วศ.บ. โยธา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา ผ่านงานก่อสร้างถนน, สะพาน และงานประมูล
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว. ระดับ สามัญวิศวกร)

สถานที่ปฎิบัติงาน :
สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

วิศวกรโยธา | 10 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วศ.บ.โยธา
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

สถานที่ปฎิบัติงาน :
สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่), หน่วยงานก่อสร้าง

วิศวกรประสานงานต่างประเทศ | 1 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถใช้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สถานที่ปฎิบัติงาน :
สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ | 1 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การเงิน, เศรษฐศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน อ่าน พูด เขียนได้คล่อง

สถานที่ปฎิบัติงาน :
สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

พนักงานควบคุมเอกสาร/ธุรการ | 2 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 – 2 ปี

สถานที่ปฎิบัติงาน :
หน่วยงานก่อสร้าง

ผู้จัดการส่วนงานเทคนิควิศวกรรม | 1 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับสามัญ

สถานที่ปฎิบัติงาน :
สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

หัวหน้าสโตร์/พนักงานสโตร์ | 1 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปี
 • ใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฎิบัติงาน :
หน่วยงานก่อสร้าง

โฟร์แมนโครงสร้าง | 27 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขา ก่อสร้าง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี

สถานที่ปฎิบัติงาน :
หน่วยงานก่อสร้าง

โฟร์แมนไฟฟ้า | 18 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี

สถานที่ปฎิบัติงาน :
หน่วยงานก่อสร้าง

วิศวกรสำรวจ | 1 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสำรวจ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี

สถานที่ปฎิบัติงาน :
หน่วยงานก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน | 1 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สถานที่ปฎิบัติงาน :
สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

พนักงานเขียนแบบ | 8 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี

สถานที่ปฎิบัติงาน :
หน่วยงานก่อสร้าง

โฟร์แมนสำรวจ | 7 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขา ก่อสร้าง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 – 3 ปี

สถานที่ปฎิบัติงาน :
หน่วยงานก่อสร้าง

พนักงานควบคุมเครื่องจักร | 1 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขา ก่อสร้าง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 – 3 ปี

สถานที่ปฎิบัติงาน :
หน่วยงานก่อสร้าง

โฟร์แมนแมคนิค | 9 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. สาขา เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 0 – 2 ปี

สถานที่ปฎิบัติงาน :
หน่วยงานก่อสร้าง

System Engineer | 1 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรม IT
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี

สถานที่ปฎิบัติงาน :
สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

วิศวกรไฟฟ้า | 2 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี

สถานที่ปฎิบัติงาน :
สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่), หน่วยงานก่อสร้าง

วิศวกรการตลาด | 1 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ MS-Office ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฎิบัติงาน :
สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

ผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ | 1 อัตรา

เงินเดือน :
ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ระบบ ISO 9001, มีใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร

สถานที่ปฎิบัติงาน :
สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

วิธีการสมัครงาน