เลือกหน้า

Backlog

ปี 2563

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
การส่งมอบงานก่อสร้าง โดยทั่วไปจะส่งมอบงานเมื่องานเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด งานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีด

(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการชื่อผู้ว่าจ้างรายละเอียดวันเริ่มการก่อสร้างวันสิ้นสุดการก่อสร้างมูลค่าโครงการตามสัญญารับรู้รายได้มูลค่างานยังไม่ส่งมอบร้อยละของงานที่ส่งมอบแล้ว
N.451Dบริษัท  ทีโอที จำกัด (มหาชน)งานขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2)การไฟฟ้านครหลวง5 ส.ค.255918 มิ.ย.256040.8140.000.8198.02
N.464การไฟฟ้านครหลวงงานอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินบริเวณคลองพระโขนง ถ.สุขุมวิท16 ธ.ค.255819 มิ.ย.2561369.31366.942.3799.36
N.473กรมทางหลวงชนบทงานก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) –ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ชลบุรี7 พ.ค.255912 ก.พ.2564279.16249.5229.6489.38
N.484กรมท่าอากาศยานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ฯลฯ ที่ท่าอากาศยาน เบตง จ.ยะลา29 ต.ค.255912 พ.ย.25621,234.991,234.990.00100.00

N.488

Marubeni CorporationSouth Bangkok Power Plant Replacement Proje Phase 124 ก.ค.256025 ธ.ค.25622,960.002,960.000.00100.00

N.505

บริษัท  ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)ก่อสร้างบ่อพักและท่อรร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงแยกรัชดา (เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง)12 ธ.ค.256017 เม.ย.2565295.00136.77158.2346.36
N.506Aบริษัท  ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแยกคราย  (เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง)26 ก.พ.256123 พ.ย.25651,436.91476.16960.7533.14
N.506Bบริษัท  ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงคลอง  (เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง)12 ธ.ค.256023 พ.ย.25651,516.02770.09745.9350.80
N.507กิจการร่วมค้า  ซีเคเอสที  (CKST)The MRT Orange Line (East Section) Project  (เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)15 มี.ค.256131 พ.ค.25641,593.561,413.91179.6588.73
N.515Magnolia  Quality  Development Corp.,Ltd.Civil work of Forestias1 ก.ย.256131 พ.ค.2564659.46625.5733.8994.86
N.516สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์

 

28 ก.ย.256122 พ.ย.2565864.44304.21560.2335.19
N.517บริษัท  ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 18 สถานี  (เจ้าของโครงการ :  EASTERN BANGKOK  MONORAIL COMPANY LIMITED)30 พ.ย.256131 มี.ค.25652,996.762,178.20818.5672.69
N.518Aบริษัท  ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน 16 สถานี  (เจ้าของโครงการ :  EASTERN BANGKOK  MONORAIL COMPANY LIMITED)30 พ.ย.256114 มิ.ย.25642,883.792,107.53776.2673.08
N.520การไฟฟ้านครหลวงโครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา -ราชพฤกษ์ ของ กรุงเทพมหานคร26 ธ.ค.256112 ส.ค.2564267.7674.28193.4827.74
N.521การไฟฟ้านครหลวงงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรัชดาภิเษก-พระราม 916 ม.ค.25627 ก.ค.25661,867.5594.861,722.695.08
N.522กรุงเทพมหานครโครงการก่อสร้างระบบรวมรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด23 มี.ค.256226 เม.ย.2564280.37248.7831.5988.73
N.524กรมเจ้าท่าโครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือโดยสารเพื่อยกระดับการให้บริการโดยสารสาธารณะทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา(กรุงเทพมหานคร และจ.นนทบุรี) จำนวน 8 แห่ง26 ก.พ.256213 ก.ย.256437.3735.232.1494.27
N.525บมจ.กสทโครงการก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ดินพร้อมบ่อพักและ Riser Wall ทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ จำนวน 1 ระบบ6 เม.ย.256221 ก.ย.256419.212.7916.4214.52
N.526กรมเจ้าท่าโครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง21 มี.ค.25621 พ.ค.256454.7819.8434.9436.22
N.527กรมโยธาธิการและผังเมืองก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง ระยะที่ ๓ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง15 พ.ค.256210 ก.ย.2564204.94190.3914.5592.90

N.528

 

กรมเจ้าท่าปรับปรุงท่าเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี  (e-bidding)30 พ.ค.256218 พ.ค.256474.7458.8415.9078.73
N.529กรุงเทพมหานครโครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ e-bidding19 ก.ย.256231 มี.ค.2564128.97116.8312.1490.59
N.530กรุงเทพมหานครจ้างก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะบริเวณใต้สะพานทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา24 ส.ค.256210 ต.ค.2564167.67139.1328.5482.98
N.531บจก.เอ.เอส.แอสโซซิเอทฯสะพานบางเค็ม AS20 ส.ค.256228 ก.พ.2564343.35264.4078.9577.01
N.533การไฟฟ้านครหลวงเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน  ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ)15 ก.ย.256230 ส.ค.25662,171.4115.962,155.450.74
N.536One Bangkok Co.,Ltd.MRT Connection Works – One Bangkok Mixed-Use Development1 มี.ค.256331 ส.ค.2564255.0072.11182.8928.28
N.537กรุงเทพมหานครก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 118 พ.ย.25626 พ.ย.2564559.77119.18440.5921.29
N.538บริษัท  ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)อุโมงค์ทางลอดพัฒนาการ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง21 ต.ค.256221 ต.ค.2563173.0012.71160.297.35
N.539Legacy Ventures Co.,Ltd.JW Marriott Khaolak15 พ.ย.256214 พ.ค.2564475.00232.01242.9948.84
N.540นิคมอุตสาหกรรมเอเซียงานก่อสร้างอาคารสำนักงานนิคมเอเซีย 2 ชั้น1 มี.ค.256314 ธ.ค.256325.3125.170.1499.45
N.541บริษัท  ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)งานจัดหาวัสดุและแรงงานก่อสร้างอาคาร D05 Bulk Substation รถไฟฟ้าสายสีเหลือง20 มี.ค.25636 ก.พ.256421.364.7916.5722.43
N.542การไฟฟ้านครหลวงงานอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยา จากสถานีต้นทางพระนครใต้-ถนนสุขสวัสดิ์30 เม.ย.256319 ก.ค.2565341.961.13340.830.33
N.543กิจการร่วมค้าทีเอ็นก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3, Taxiway D Extension และงาน Perimeter Taxiway ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ28 ก.ย.256313 ส.ค.2566

1,030.00

 

31.10998.903.02
N.544บจก.เอ.เอส.แอสโซซิเอทฯสะพานบางเค็ม AS1 ก.ค.256330 ธ.ค.2564249.7219.36230.367.75
N.545การรถไฟแห่งประเทศไทยโครงการความร่วมมือระหว่าง ไทย-จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ-หนองคาย สัญญาที่ 3-2 งานโยธาสำหรับงานอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง)21 พ.ย.256311 พ.ย.25663,999.355.663,993.690.14
N.546กรุงเทพมหานครก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน27 ส.ค.256317 ก.พ.2565715.8964.37651.528.99
N.547กรุงเทพมหานครก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช27 ส.ค.256321 ส.ค.2564162.6215.18147.449.33
N.548การประปานครหลวงงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.13319 ส.ค.25639 ก.พ.2565121.3617.53108.8314.44
N.549China Rail # 10อาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1 ต.ค.256227 มิ.ย.256410.003.216.7932.10
N.550TPSC (Thailand) Co.,Ltd.B.Grimm Power (Laem Chabang) : BPLC1R16 พ.ค.256316 ก.ค.2565351.9969.98282.0119.88
N.551TPSC (Thailand) Co.,Ltd.Amata B.Grimm Power 1 & 2 : ABP1R & ABP2R17 ก.ย.256328 ก.ย.2565673.9443.22630.726.41

N.552

TPSC (Thailand) Co.,Ltd.Glow SPP1 Limited : GSPP1R30 ต.ค.256330 ธ.ค.2565622.6338.36584.276.16
N.554กรมทางหลวงก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ จ.ฉะเชิงเทรา4 ก.ย.256319 ส.ค.2566969.6350.93918.705.25
N.555กรมท่าอากาศยานก่อสร้างทางขับขนานพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานกระบี่29 ต.ค.256316 เม.ย.2566880.281.54878.740.17
N.556กรมเจ้าท่าก่อสร้างเชื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสัก ระยะที่ 2 ตอนที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา19 ก.ย.25637 มี.ค.2566463.089.43453.652.04
N.560กรมโยธาธิการและผังเมืองระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ้อมใหญ่ ระยะที่ 2 อ.สามพราน จ.นครปฐม13 พ.ย.25632 พ.ค.2566305.260.98304.280.32
N.561การไฟฟ้านครหลวงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถนนสุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 81 – ซอยแบริ่ง)24 พ.ย.25639 พ.ย.25661,461.751.561,460.190.11
รวม36,617.2414,964.7321,622.51

 

ปี 2562

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
การส่งมอบงานก่อสร้าง โดยทั่วไปจะส่งมอบงานเมื่องานเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด งานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการชื่อผู้ว่าจ้างรายละเอียดวันเริ่มการก่อสร้างวันสิ้นสุดการก่อสร้างมูลค่าโครงการตามสัญญารับรู้รายได้มูลค่างานยังไม่ส่งมอบร้อยละของงานที่ส่งมอบแล้ว
N.425กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำ วังศุโขทัย29 พ.ค.255815 ม.ค.256253.9753.610.3699.33
N.445Marubeni Corporation Mae Moh Power Plant Units 4-7 Replacement Project1 ม.ค.255831 ม.ค.25614,276.324,268.637.6999.82
N.451Bการไฟฟ้านครหลวง งานขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2)-การไฟฟ้านครหลวง27 ส.ค.255819 พ.ค.2561418.80418.80100.00
N.451Dบริษัท  ทีโอที จำกัด (มหาชน) งานขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2)-การไฟฟ้านครหลวง5 ส.ค.255918 มิ.ย.256040.8137.143.6791.01
N.464การไฟฟ้านครหลวง งานอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินบริเวณคลองพระโขนง ถ.สุขุมวิท16 ธ.ค.255819 มิ.ย.2561369.31366.452.8699.23
N.465การไฟฟ้านครหลวง

 งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับสถานีย่อย

รพ.จุฬาลงกรณ์

16 ธ.ค.25581 ต.ค.2562128.72128.72100.00
N.468การไฟฟ้านครหลวง งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณถนน รามอินทรา ถึง ถนนนวมินทร์1 มิ.ย.255918 ก.ย.2561241.24241.24100.00
N.473กรมทางหลวงชนบท งานก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) –ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ชลบุรี7 พ.ค.255912 ก.พ.2564279.16279.16129.1153.75
N.481กรมทางหลวง (กม.43)ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม. 43+772.858 – กม.45+022.85829 ก.ย.25591 ส.ค.2562838.59838.59100.00
N.482กรมทางหลวง (กม.45)ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม. 45+022.858 – กม.46+274.82829 ก.ย.25591 ส.ค.2562760 46760.46100.00
N.483กรมทางหลวง (กม.46)ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม. 46+274.828 – กม.47+600.00029 ก.ย.255916 เม.ย.2562785.72785.72100.00
N.484กรมท่าอากาศยานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ฯลฯ ที่ท่าอากาศยาน เบตง จ.ยะลา29 ต.ค.255911 พ.ย.25621,230.591,218.0112.5898.98
N.488Marubeni CorporationSouth Bangkok Power Plant Replacement Project Phase 11 ม.ค.256024 ก.พ.25622,960.002,922.4137.5998.73
N.497สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานครโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซ.สุขุมวิท 31 และ ซ.สวัสดี18 ก.ค.256010 ส.ค.2562162.38151.1311.2593.07
N.501บริษัท  เกษมทรัพย์ภักดี  จำกัดอุโมงค์ทางเชื่อมระหว่างโครงการสามย่านมิตรทาวน์และสถานีรถไฟฟ้า MRT สาม1 พ.ย.256031 ธ.ค.2562219.54210.54100.00
N.505บริษัท  ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)ก่อสร้างบ่อพักและท่อรร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงแยกรัชดา (เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง)12 ธ.ค.256029 มิ.ย.2564295.0037.43257.5712.69
N.506Aบริษัท  ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแยกคราย  (เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง)26 ก.พ.256129 มิ.ย.25641,428.52232.111,196.4116.25
N.506Bบริษัท  ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงคลอง  (เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง)12 ธ.ค.256029 มิ.ย.25641,516.02330.291,185.7321.79
N.507กิจการร่วมค้า  ซีเคเอสที  (CKST)The MRT Orange Line (East Section) Project  (เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)15 มี.ค.256131 ส.ค.25631,674.161,074.03600.1364.15
N.508กรมโยธาธิการและผังเมืองก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผงระยะที่ 2 อำเภอป่าโมก23 ก.พ.25612 พ.ค.2563173.69173.69100.00
N.513คุณเกษมสุข  ไพศาลศรีศิลป์งานก่อสร้างบ้านคุณเกษมสุข ไพศาลศรีศิลป์1 พ.ย.256131 ต.ค.256219.9419.94100.00
N.515Magnolia  Quality  Development Corp.,Ltd.Civil work of forestias1 ก.ย.256131 พ.ค.2562482.87445.9636.9192.36
N.516สำนักการโยธา กรุงเทพมหานครก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์28 ก.ย.256115 มี.ค.2564864.44132.93731.5115.38
N.517Aบริษัท  ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 18 สถานี  (เจ้าของโครงการ :  EASTERN BANGKOK  MONORAILCOMPANY LIMITED)1 พ.ย.25611 ก.ค.25642,368.47509.171,859.3021.50
N.517Bบริษัท  ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 6 สถานี  (เจ้าของโครงการ :  EASTERN BANGKOK  MONORAILCOMPANY LIMITED)1 พ.ย.25611 ก.ค.2564770.63196.95573.6825.56
N.517Cบริษัท  ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ส่วนงานติดตั้งสถานี  (เจ้าของโครงการ :  EASTERN BANGKOK  MONORAILCOMPANY LIMITED)1 พ.ย.25611 ก.ค.2564169.5373.4896.0543.34
N.518Aบริษัท  ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน 16 สถานี  (เจ้าของโครงการ :  EASTERN BANGKOK  MONORAILCOMPANY LIMITED)1 พ.ย.25611 ก.ค.25641,970.49572.831,397.6629.07
N.518Bบริษัท  ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน 6 สถานี  (เจ้าของโครงการ :  EASTERN BANGKOK  MONORAILCOMPANY LIMITED)1 พ.ย.25611 ก.ค.2564737.21173.01564.2023.47

N.518C

 

บริษัท  ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ส่วนงานติดตั้งสถานี  (เจ้าของโครงการ :  EASTERN BANGKOK  MONORAILCOMPANY LIMITED)1 พ.ย.25611 ก.ค.2564176.0960.92115.1734.60
N.520การไฟฟ้านครหลวงโครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา -ราชพฤกษ์ ของ กรุงเทพมหานคร26 ธ.ค.256113 ก.พ.2564267.762.84264.921.06
N.521การไฟฟ้านครหลวงงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรัชดาภิเษก-พระราม 91 ธ.ค.25611 พ.ค.25651,867.5512.111,855.440.65
N.522กรุงเทพมหานครโครงการก่อสร้างระบบรวมรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด1 ม.ค.25621 มิ.ย.2563274.7768.862205.9125.06
N.524กรมเจ้าท่าโครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือโดยสารเพื่อยกระดับการให้บริการโดยสารสาธารณะทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา(กรุงเทพมหานคร และจ.นนทบุรี) จำนวน 8 แห่ง26 ก.พ.256220 ก.พ.256337.3710.7826.5928.85
N.525บมจ.กสทโครงการก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ดินพร้อมบ่อพักและ Riser Wall ทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ จำนวน 1 ระบบ6 เม.ย.256221 ก.ย.256419.210.4318.782.24
N.526กรมเจ้าท่าโครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง21 มี.ค.256210 ก.ย.256354.782.3152.474.22
N.527กรมโยธาธิการและผังเมืองก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง ระยะที่ ๓ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง15 พ.ค.256210 ก.ย.2564204.9486.76118.1842.33

N.528

 

กรมเจ้าท่าปรับปรุงท่าเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี  (e-bidding)30 พ.ค.256219 ก.ย.256374.747.2267.529.66
N.529กรุงเทพมหานครโครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ e-bidding19 ก.ย.256210 ต.ค.2563128.9721.31107.6616.52
N.530กรุงเทพมหานครจ้างก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะบริเวณใต้สะพานทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา24 ส.ค.256210 มี.ค.2563167.6722.69144.9813.53
N.531บจก.เอ.เอส.แอสโซซิเอทฯสะพานบางเค็ม AS20 ส.ค.256220 ต.ค.2563334.0035.07298.9310.50
N.532กรุงเทพมหานครงานปรับปรุงระบบระบายน้ำพระราชวังสวนจิตรลดา (โครงการ 1)1 ต.ค.256228 มี.ค.256367.5232.6134.9148.30
N.533การไฟฟ้านครหลวงเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน  ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ)3 ก.ค.256215 ก.ค.25652,171.414.812,166.600.22
N.537กรุงเทพมหานครก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 115 พ.ย.25625 พ.ย.2564559.771.57558.200.28
N.538บมจ.ซิโน-ไทย คอนสตรัคชั่นอุโมงค์ทางลอดพัฒนาการ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง2 ต.ค.256226 ก.ย.2564173.000.25172.750.14
N.539Legacy Ventures Co.,Ltd.JW Marriott Khaolak15 พ.ย.256214 พ.ค.2564475.0012.52462.482.64
JV-NTAกรมทางหลวงโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สาย ธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 128 ส.ค.256211 ส.ค.25651,269.253.051,266.200.24
  JV-NCRECสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ต.บางตาด อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

1 ต.ค.256224 มี.ค.2564341.4918.88322.605.53
รวม33,892.8716,928.3116,964.56