เลือกหน้า
มอบสนามเด็กเล่นบางน้ำเปรี้ยว

มอบสนามเด็กเล่นบางน้ำเปรี้ยว

บริษัทฯมอบสนามเด็กเล่นให้กับบุตรหลานของพนักงานที่หน่วยงานบ้านพักพนักงานของโรงงานบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562...
กิจกรรมอิ่มบุญ อุ่นใจ สร้างสายใย สู่สังคม

กิจกรรมอิ่มบุญ อุ่นใจ สร้างสายใย สู่สังคม

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัด ณ วัดเนินแก้ว ต.อ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท และร่วมบริจาคชุดนักเรียน ชุดพละ มอบให้กับโรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร...
กิจกรรมโครงการ “NWR ร่วมสร้างด้วยใจ ส่งมอบให้ด้วยรัก”

กิจกรรมโครงการ “NWR ร่วมสร้างด้วยใจ ส่งมอบให้ด้วยรัก”

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR ในโครงการ “NWR ร่วมสร้างด้วยใจ ส่งมอบให้ด้วยรัก” ครั้งที่ 1 โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันช่วยกันบริจาคเงินสนับสนุนและร่วมก่อสร้างสนามเด็กเล่น รวมถึงสาธารณูปโภค ให้กับโรงเรียนบ้านทองอินทร์ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย...
กิจกรรม CSR บริษัทมอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันเทคนิคสุรินทร์

กิจกรรม CSR บริษัทมอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันเทคนิคสุรินทร์

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสถาบันเทคนิคสุรินทร์ แผนกช่างสำรวจ, แผนกเทคนิคก่อสร้าง, แผนกก่อสร้างโยธา แผนกละ 4 ทุน ทุนละ 3,000 บาท/ปี เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท...
ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด(มหาชน) ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ในขอบข่าย การบริหารสานักงาน อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น5,18และ19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร, แผนกความปลอดภัย...
พิธีรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

พิธีรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณะกรรมการบริษัท เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2561...