เลือกหน้า

ที่อยู่บริษัทและแผนที่การเดินทาง

หน้าหลัก 9 ที่อยู่บริษัทและแผนที่การเดินทาง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่อยู่

ชั้น 18 และ 19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์

(662) 730-2100

โทรสาร

(662) 751-9484-85

เว็บไซต์

www.nawarat.co.th

สำนักงานสาขา

เลขที่ 1796 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และโรงงานเหล็กแปรรูป
  • เลขที่ 1796 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • เลขที่ 53/4 หมู่ 9 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงงานผลิตท่อคอนกรีต และบ่อพักน้ำสำเร็จรูปขนาดใหญ่

ตั้งอยู่ที่ กม.33+500 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร