เลือกหน้า

ภาพวิดีโอผลงานบริษัท

หน้าหลัก 9 ภาพวิดีโอผลงานบริษัท

Bang Pa in Korat New Edited Project

วันที่: 24 มิถุนายน 2563
เวลา: 1:14 นาที

Rachaburi Power Plant Project

วันที่: 06 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา: 00:00:54 นาที

Mae Moh Power Plant Project

วันที่: 09 ธันวาคม 2562
เวลา: 1:03 นาที

Bang Nampriao Project

วันที่: 09 ธันวาคม 2562
เวลา: 00:00:29 นาที

Bkk Tunel Project

วันที่: 09 ธันวาคม 2562
เวลา: 2:57 นาที

Bang N Prew

วันที่: 24 ตุลาคม 2562
เวลา: 00:00:28 นาที

South Bangkok Power

วันที่: 04 ตุลาคม 2562
เวลา: 1:34 นาที

PTT OBA

วันที่: 04 ตุลาคม 2562
เวลา: 1:18 นาที

Ratchapreuk Extension

วันที่: 04 ตุลาคม 2562
เวลา: 00:00:53 นาที

Turnkey Construction of Western Wharf and Additional Wharf

วันที่: 04 ตุลาคม 2562
เวลา: 1:56 นาที

Hotel Dawei Activities

วันที่: 04 ตุลาคม 2562
เวลา: 2:07 นาที

Bang pa in Korat

วันที่: 04 ตุลาคม 2562
เวลา: 1:18 นาที

Nongkhaem Wastewater Treatment

วันที่: 04 ตุลาคม 2562
เวลา: 00:00:58 นาที

Western Wharf Prachuap Port

วันที่: 04 ตุลาคม 2562
เวลา: 1:56 นาที

Hotel Dawei

วันที่: 04 ตุลาคม 2562
เวลา: 1:37 นาที

Samyan fin

วันที่: 04 ตุลาคม 2562
เวลา: 2:05 นาที

Tunnel Prakanong 2

วันที่: 04 ตุลาคม 2562
เวลา: 2:05 นาที

Mae Moh Power

วันที่: 04 ตุลาคม 2562
เวลา: 00:00:56 นาที

AVP

วันที่: 04 ตุลาคม 2562
เวลา: 1:58 นาที

Aomyai Flood Protection

วันที่: 04 ตุลาคม 2562
เวลา: 1:01 นาที

Don Sri Non Bridge Project Long

วันที่: 04 ตุลาคม 2562
เวลา: 1:28 นาที

Leam Chabang Deep Sea Port

วันที่: 04 ตุลาคม 2562
เวลา: 1:13 นาที

Asia Industrial Estate Suvarnabhumi

วันที่: 04 ตุลาคม 2562
เวลา: 1:07 นาที