CSR News and Activities

หน้าหลัก 9 CSR News and Activities
ร่วมมอบปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ภายใต้โครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ ปี 3”

ร่วมมอบปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ภายใต้โครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ ปี 3”

บริษัท และบริษัทในเครือ ร่วมมอบปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์...

read more
ร่วมเงินสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ รถเข็น สามล้อโยก สำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ แก่สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร

ร่วมเงินสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ รถเข็น สามล้อโยก สำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ แก่สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร

บริษัท บริษัทในเครือ และบริษัทคู่ค้า ร่วมเงินสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ รถเข็น สามล้อโยก...

read more
ส่งมอบอาคารละหมาดให้กับชุมชนในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ตามโครงการเนาวรัตน์ ร่วมสร้างด้วยใจ ส่งมอบให้ด้วยรัก

ส่งมอบอาคารละหมาดให้กับชุมชนในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ตามโครงการเนาวรัตน์ ร่วมสร้างด้วยใจ ส่งมอบให้ด้วยรัก

บริษัทมอบอาคารละหมาดให้กับชุมชนในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ตามโครงการเนาวรัตน์ ร่วมสร้างด้วยใจ...

read more
ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด(มหาชน) ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO...

read more