CSR News and Activities

หน้าหลัก 9 CSR News and Activities
CECI MOU Signing Ceremony

CECI MOU Signing Ceremony

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง...

read more
กิจกรรมมอบลูกปูนให้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน

กิจกรรมมอบลูกปูนให้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน

ส่วนงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตบริษัทในเครือ : มอบลูกปูนให้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ...

read more
ร่วมมอบปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ภายใต้โครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ ปี 3”

ร่วมมอบปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ภายใต้โครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ ปี 3”

บริษัท และบริษัทในเครือ ร่วมมอบปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์...

read more
ร่วมเงินสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ รถเข็น สามล้อโยก สำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ แก่สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร

ร่วมเงินสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ รถเข็น สามล้อโยก สำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ แก่สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร

บริษัท บริษัทในเครือ และบริษัทคู่ค้า ร่วมเงินสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ รถเข็น สามล้อโยก...

read more
ส่งมอบอาคารละหมาดให้กับชุมชนในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ตามโครงการเนาวรัตน์ ร่วมสร้างด้วยใจ ส่งมอบให้ด้วยรัก

ส่งมอบอาคารละหมาดให้กับชุมชนในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ตามโครงการเนาวรัตน์ ร่วมสร้างด้วยใจ ส่งมอบให้ด้วยรัก

บริษัทมอบอาคารละหมาดให้กับชุมชนในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ตามโครงการเนาวรัตน์ ร่วมสร้างด้วยใจ...

read more