เลือกหน้า

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลัก 9 ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

ชั้น 18 และ 19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต. บางแก้ว อ.บางพลี
จ. สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

โทรศัพท์ :

(662) 730-2100

โทรสาร :

(662) 751-9484 ถึง 90

เว็บไซต์ :

เลขทะเบียนบริษัท :

0107538000096

สำนักงานสาขา :

เลขที่ 1769 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและโรงงานเหล็กแปรรูป :

  • เลขที่ 1796 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • เลขที่ 53/4 หมู่ 9 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงงานผลิตท่อคอนกรีตและบ่อพักน้ำสำเร็จรูปขนาดใหญ่ :

ตั้งอยู่ที่ กม.33+500 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ :

นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช

โทรศัพท์ :

+66 (0) 2-730-2187