เลือกหน้า

ที่ตั้งสำนักงาน

หน้าหลัก 9 ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ชั้น 18 และ 19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด
กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เลขทะเบียนบริษัท

0107538000096

เว็บไซต์

โทรศัพท์

(662) 730-2100

โทรสาร

(662) 751-9484 ถึง 90

เลขานุการบริษัท

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี
โทรศัพท์ (662) 730-2197

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช
โทรศัพท์ (662) 730-2178

สำนักงานสาขา
  • เลขที่ 1796 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • เลขที่ 329 หมู่ 5 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและโรงงานเหล็กแปรรูป
  • เลขที่ 1796 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • เลขที่ 53/4 หมู่ 9 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงงานผลิตท่อคอนกรีตและบ่อพักน้ำสำเร็จรูปขนาดใหญ่
  • เลขที่ 31/13 ถนนพระราม 2 ก.ม. 33.5 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
  • เลขที่ 329 หมู่ 5 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ