เลือกหน้า

Nawarat Patanakarn Public Company Limited Nawarat Patanakarn Public Company Limited Nawarat Patanakarn Public Company Limited Nawarat Patanakarn Public Company Limited Nawarat Patanakarn Public Company Limited Nawarat Patanakarn Public Company Limited Nawarat Patanakarn Public Company Limited

เราคือ…

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 45 ปี

สิ่งที่เราทำ

  • งานก่อสร้างอาคารสูง โรงพยาบาล และศูนย์สรรพสินค้า
  • โรงแรม รีสอร์ท และโครงการบ้านจัดสรร

สิ่งที่เราทำ

  • งานก่อสร้างอาคารสูง โรงพยาบาล และศูนย์สรรพสินค้า
  • โรงแรม รีสอร์ท และโครงการบ้านจัดสรร

ธุรกิจของเรา

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานทุกประเภท

ธุรกิจผลิต และจำหน่ายคอนกรีต

ธุรกิจแปรรูป และงานโครงสร้างเหล็ก

ธุรกิจบริหารจัดการ ออกแบบ และซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานทุกประเภท

ธุรกิจผลิต และจำหน่ายคอนกรีต

ธุรกิจแปรรูป และงานโครงสร้างเหล็ก

ธุรกิจบริหารจัดการ ออกแบบ และซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ตัวแทนคณะทำงาน CSR บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ทำสื่อการเรียนการสอนและเป็นสมุดเขียนอักษรเบรลล์ ภายใต้โครงการ "ปฏิทินเก่าเราขอ ปี 4" ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์...

อ่านเพิ่มเติม
CECI MOU Signing Ceremony

CECI MOU Signing Ceremony

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชน 23 องค์กรในการก่อตั้งกลุ่มพันธมิตร CECI หรือ Circular Economy in Construction Industry ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นแรงในการขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า...

อ่านเพิ่มเติม
Give Blood Give Life ให้เลือด = ให้ชีวิต

Give Blood Give Life ให้เลือด = ให้ชีวิต

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบางนาทาวเวอร์ จัดกิจกรรม Give Blood, Give Life ให้เลือด = ให้ชีวิต เชิญชวนจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาการขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์โควิด-19 และสำรองโลหิตไว้ใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ...

อ่านเพิ่มเติม

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี 2519 ปัจจุบันมีฐานะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 45 ปี ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ บริษัทฯจึงมีความโดดเด่นซึ่งเป็นผลมาจากศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตซึ่งมีความ หลากหลาย และส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้หลากหลายประเภท