เลือกหน้า

นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลัก 9 นักลงทุนสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับสู่
หน้านักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี 2519 ปัจจุบันมีฐานะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ บริษัทฯจึงมีความโดดเด่นซึ่งเป็นผลมาจากศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตซึ่งมีความ หลากหลาย และส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้หลากหลายประเภท

รายงานประจำปี 2565
(56-1 One Report)

i

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่

อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 18-19, 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรศัพท์

+66 (0) 2730-2100

อีเมล์แจ้งข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารจากทางบริษัทของเรา